زاگرس کمپرسور ایرانیان

کمپرسور اسکرو هوا

چرا کمپرسور اسکرو خرید نماییم؟

برخلاف کمپرسورهای رفت و برگشتی، در کمپرسورهای اسکرو هیچگونه ولو یا نیروی مکانیکی که عامل عدم تعادل سیستم کمپرسور گردد وجود ندارد و به همین دلیل کمپرسورهای اسکرو می توانند در سرعت های بالا و حتی با ظرفیت های هوا بالا به خوبی عمل نمایند.

 کمپرسورهای اسکرو هوا شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان در دو تکنولوژی کمپرسور اسکرو هوا روغنی و کمپرسور اسکرو هوا بدون روغن ارائه می گردند.

محصولات ما
فهرست