رطوبت زدائی به روش تراكم اضافی

در این روش گاز تا زمانی كه فشار جزئی بخار آب از فشار اشباع تجاوز كند متراكم می گرد. این فشار باید از فشار بهره برداری از گاز متراكم شده بیشتر باشد. بعد از خنك كردن گاز، آن را تا فشار بهره برداری منبسط كرده و در این صورت گاز با درصد رطوبت نسبی قابل قبول مورد استفاده قرار می گیرد.

در واقع، در این روش با افزایش فشار و در نتیجه کاهش حجم آن، هوا قادر به نگهداری آب کمتری خواهد بود. در طول فشرده سازی اولیه در فشار بالا میزان زیادی از بخار آب متراکم شده رسوب می کند. در نتیجه رطوبت مطلق هوا کاهش می یابد. اگر هوای فشرده در این مرحله منبسط شود، رطوبت نسبی و همراه با آن نقطه شبنم کاهش می یابد.

ویژگی های این روش:

1- این روش بسیار ساده و همراه با جریان حجمی پیوسته است.

2- در این روش نیازی به تجهیزات اضافی نمی باشد.

3- از آنجائی كه تراكم اضافی موجب افزایش هزینه های بهره برداری می گردد، از این روش فقط برای دبی كم (موارد آزمایشگاهی) استفاده می شود.

4- در این روش انرژی زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

تراکم اضافی همراه با انبساط متعاقب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست