رطوبت زدائی به روش تبرید

زمانی که دما کاهش می یابد، هوا توانایی خود را در راستای نگهداری آب درون خود از دست می دهد. برای کاهش میزان رطوبت، هوای فشرده می تواند در داخل یک درایر تبریدی سرد شود.

رطوبت زدائی تبریدی فرایندی است که توسط آن هوای فشرده توسط یک درایر تبریدی در یک مبدل حرارتی سرد می شود. در این صورت بخارات موجود در هوا میعان یافته و رسوب می کند. میزان این میعانات رسوب یافته با توجه به تفاوت میان دمای کل و دمای خروجی هوای فشرده افزایش می یابد.

رطوبت زدائی تبریدی در دو مرحله انجام می پذیرد:

1- در داخل مبدل حرارتی هوا/هوا، هوای از پیش خنک شده توسط درایر تبریدی، جریان هوای تازه ورودی را خنک می نماید. در این مرحله 70% درصد از رطوبت موجود در هوا میعان یافته و رسوب می نماید.

2- در این مرحله هوای فشرده شده از میان مبدل حرارتی هوا/مبرد جریان یافته و تا حدود نقطه انجماد سرد می شود. میعانات رسوب یافته پیش از گرمایش مجدد در مرحله اول فاز سرمایش تخلیه می گردد.

دیاگرام این روش به صورت شماتیک در شکل زیر نشان داده شده است:

رطوبت زدائی به روش تبرید

ویژگی های این روش:

1- این روش روشی بسیار اقتصادی است.

2- در مواردی كه نقطه شبنم مورد نظر در خشك كردن گاز بین دمای محیط تا 2+ درجه سانتی گراد باشد، از خنك كن های تبریدی برای رطوبت زدائی از گاز استفاده می شود. به علت یخ زدن رطوبت در طی این فرآیند، دستیابی به نقطه شبنم پائین تر میسر نمی باشد.

3- در این روش تقریبا 100% ذرات جامد و قطرات آب بزرگتر از 3 میکرومتر جداسازی می شود.

4- افت فشار در این روش بسیار کم و در حدود 0.2 بار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست