تعیین نقطه شبنم فشاری

همانطور که در قسمت های قبل ذکر شد، نقطه شبنم فشاری دمایی است که هوای فشرده می تواند بدون میعان تا آن دما سرد شود.

نقطه شبنم فشاری به میزان فشار نهایی وابسته است. اگر فشار کاهش یابد، نقطه شبنم فشاری همراه با آن کاهش می یابد.

از نمودارهای زیر برای تعیین نقطه شبنم فشاری هوای فشرده پس از فشرده شدن استفاده می شود.

تعیین-نقطه-شبنم-فشاری

مثال 1:

هوای ورودی:

 • رطوبت نسبی 70%=φ
 • دمای ورودی = T=35°C

هوای فشرده:

 • فشار نهایی 8بار=p

نقطه شبنم فشاری حدودا برابر با °73C می شود.

مثال 2:

هوای ورودی:

 • رطوبت نسبی 80%=φ
 • دمای ورودی = T=35°C

هوای فشرده:

 • فشار نهایی 10بار=p

نقطه شبنم فشاری حدودا برابر با °82C می شود.

تعیین نقطه شبنم فشاری بعد از حذف فشار

زمانی که فشار از هوای فشرده برداشته می شود، با کاهش فشار نقطه شبنم فشاری نیز کاهش می یابد.

از نمودارهای زیر برای تعیین نقطه شبنم فشاری جدید و نقطه شبنم آزاد (اتمسفری) پس از حذف فشار استفاده می شود.

تعیین-نقطه-شبنم-فشاری-پس-از-حذف-فشار

مثال 1:

هوای فشرده:

 • فشار کاری = 35 بار
 • نقطه شبنم فشاری =  10 درجه سانتی گراد

هوا پس از حذف فشار:

 • فشار کاری =4بار

نقطه شبنم فشاری جدید حدودا برابر با °23C- می شود.

مثال 2:

هوای فشرده:

 • فشار کاری = 7 بار
 • نقطه شبنم فشاری =  20 درجه سانتی گراد

هوا پس از حذف فشار:

 • فشار کاری =0بار

نقطه شبنم فشاری جدید حدودا برابر با °8C- می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست