انواع روش های رطوبت زدائی (خشک کردن) هوای فشرده

هر چند كه خنك كاری گاز در خنك كن های بین مرحله ای و نهائی موجب جداسازی مقدار قابل توجهی از رطوبت موجود در گاز می گردد، ولی با این وجود در بسیاری از موارد رطوبت باقی مانده در گاز برای ادامه شرایط بهره برداری قابل تحمل نبوده و به همین خاطر در بسیاری از موارد لازم است تا با روش مناسب میزان رطوبت موجود در گاز مورد استفاده به میزان قابل قبول كاهش داده شود. امروزه برای كاهش رطوبت موجود در گازها برحسب شرایط مورد انتظار از روشهای مختلفی استفاده می شود كه عمده ترین آنها در شکل زیر نشان داده شده است. در قسمت های بعد به بررسی دقیق هر یک از این روش ها خواهیم پرداخت.

انواع-روش-های-رطوبت-زدائی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست