کمپرسورهای رفت و برگشتی گازهای صنعتی و فرآیندی

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان تولید کننده و تأمین کننده کمپرسورهای گاز اسکرو و کمپرسور گاز پیستونی در دو نوع بدون روغن (Oil Free) و روغنی (Oil Injected) می باشد.

کمپرسورهای گاز پیستونی تولید شده توسط این شرکت قابلیت افزایش فشار تا محدوه وسیعی از فشار در دو نوع روغنی و عاری از روغن را دارا می باشند.

این کمپرسورها شامل کمپرسور گاز طبیعی، کمپرسور متان، کمپرسورگازهای فرآیندی، کمپرسور کربن دی اکسید، کمپرسور گاز نیتروژن/گاز ازت، کمپرسور بیوگاز، کمپرسور گاز هیدروژن و دیگر گازها است.

کمپرسور باد پیستونی

کمپرسورهای پیستونی موارد کاربرد گسترده ای در پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنعت مواد شیمیایی، انتقال گازها و ذخیره سازی آن ها و تزریق گاز به شبکه گاز دارند که می توان به طور جزیی تر به موارد ذیل اشاره نمود:

ذخیره سازی گاز طبیعی و انتقال آن Natural Gas

فشرده سازی گاز نیتروژن Nitrogen Gas

انتقال و ریکاوری پروپان Propane Transfer / Recovery

انتقال و ریکاوری بوتان Butane Transfer / Recovery

انتقال و ریکاوری گاز LPG Transfer / Recovery

انتقال و ریکاوری آمونیاک بدون آب Anhydrous Ammonia NH3 Transfer / Recovery

انتقال و ریکاوری کربن دی اکسید Carbon Dioxide CO2 Transfer/Recovery

انتقال و ریکاوری گازهای خنک کننده Refrigerant Transfer / Recovery

انتقال و ریکاوری دی اکسید گوگرد Sulphur Dioxide Transfer / Recovery

انتقال و ریکاوری کلرین Chlorine Transfer / Recovery

انتقال و ریکاوری وینل کلرید Vinyl Chloride Transfer / Recovery

انتقال، ریکاوری و افزایش فشار سایر گازها

فهرست