درایرها

تعاریف-نحوه عملکرد-تعمیر و نگهداری

کمپرسور اسکرو

کمپرسورهای هوا

تعاریف-نحوه عملکرد

بوستر کمپرسورهای هوا و گاز

تعاریف-نحوه عملکرد-تعمیر و نگهداری

چیلر تراکمی ساختمانی

سیستم های تهویه و تبرید

تعاریف-نحوه عملکرد-تعمیر و نگهداری

بلوئرهای هوا

تعاریف-نحوه عملکرد-تعمیر و نگهداری

مولد گاز اکسیژن

تجهیزات تولید گازهای صنعتی

تعاریف-نحوه عملکرد-تعمیر و نگهداری

طراحی و ساخت انواع کمپرسور و سیستمهای فرآوری هوای فشرده و انواع گازهای صنعتی و فرآیندی|سیستمهای تولید، جداسازی و ذخیره انواع گازها|سیستمهای تهویه و تبرید-بوستر هوارفت و برگشتی فشار متوسط (بوستر هوای پیستونی) برای افزایش فشار تا 45 بار و بوسترهای رفت و برگشتی فشار بالا تا 350 بار-کمپرسور اسکرو هوا روغنی (کمپرسور اسکرو اویل اینجکت) و کمپرسور اسکرو بدون روغن (کمپرسور اسکرو اویل فری) با هواساز ارزن و روتورکمپ آلمان و الکتروموتورهای جمکو و الکتروموتورهای اروپایی-کمپرسور اسکرو هوای بدون روغن (کمپرسور اسکرو هوای اویل فری) بصورت تک مرحله ای و دو مرحله ای قابل استفاده در کاربردهای حساس-کمپرسور اسکرو هوای روغنی (کمپرسور اسکرو هوای اویل اینجکت) بصورت کوپل مستقیم، کوپل تسمه ای، سرعت ثابت، سرعت متغیر و قابل نصب روی شاسی-کمپرسور پیستونی هوا فشار قوی و فشار متوسط در انواع کمپرسورهای پیستونی روغنی (کمپرسورهای پیستونی اویل اینجکت) و کمپرسورهای پیستونی بدون روغن (کمپرسورهای پیستونی اویل فری)-کمپرسورهای سانتریفیوژ (گریز از مرکز)-انواع کمپرسورهای اسکرو هوای روغنی (کمپرسورهای اسکرو هوای اویل اینجکت) و بدون روغن (کمپرسورهای اسکرو هوای اویل فری)، کمپرسورهای پیستونی هوا (کمپرسورهای رفت و برگشتی) ، کمپرسورهای سانتریفیوژ و بوستر کمپرسور-بلوئرها و وکیوم پمپ های هوا با سطح استاندارد بالا در ظرفیت های متعدد جهت کاربرد در صنایع مختلف (بلوئر روتس)-تولیدکننده بلوئرهای جابجایی مثبت هوا، گاز اکسیژن، گازهای خنثی، گازهای اشتعال پذیر، گازهای انفجاری، گازهای سمی، گازهای خورنده، گازهای ترکیبی، خنک کننده و گازهای فرآیندی-تجهیزات جانبی سیستم های گازهای فشرده صنعتی و فرآیندی-کمپرسورهای اسکرو گاز بصورت کوپل مستقیم، کوپل تسمه ای، دارای سرعت ثابت یا سرعت متغیر و قابلیت نصب بر روی شاسی-کمپرسورهای گاز رفت و برگشتی (کمپرسورهای گاز پیستونی) در ظرفیت های متعدد مطابق با استانداردهای جهانی برای انواع گازهای صنعتی و فرآیندی-انواع کمپرسورهای گاز اسکرو، کمپرسورهای گاز رفت و برگشتی، بلوئرهای گاز، تجهیزات جانبی سیستمهای گاز فشرده برای انواع گازهای صنعتی و فرآیندی-انواع پکیج های اکسیژن ساز (مولد گاز اکسیژن)، نیتروژن ساز (مولد گاز نیتروژن)، هیدروژن ساز (مولد گاز هیدروژن)-پکیج کامل تولید گاز اکسیژن (اکسیژن ساز-ژنراتور اکسیژن)(اکسیژن ساز صنعتی و اکسیژن ساز بیمارستانی)-پکیج کامل تولید گاز نیتروژن (نیتروژن ساز-ژنراتور نیتروژن) جهت کاربردهای صنعتی مختلف در ظرفیت های متفاوت-پکیج کامل تولید گاز هیدروژن (هیدروژن ساز- ژنراتور هیدروژن) به روش های الکترولیز و رفورمینگ متان در ظرفیت های مختلف-درایرهای جذبی و درایرهای تبریدی، مخازن هوای فشرده و سیستم های فیلتراسیون (فیلتر هوای فشرده-فیلتر درایر-فیلتر هوای ورودی)-چیلرهای تراکمی آب خنک، چیلرهای تراکمی هوا خنک و چیلرهای جذبی در ظرفیت های مختلف برودت
فهرست