نحوه عملکرد و اجزای اصلی چیلرهای جذبی

محلول جاذب

این محلول در اغلب سیکل های پروژه حاضر محلول لیتیوم بروماید و آب است.

مایع مبرد

مایع مبرد در چیلرهای جذبی پروژه حاضر آب خالص (آب مقطر) می باشد که به جهت فشار پایین محفظه اواپراتور در اثر تبخیر خاصیت خنک کنندگی خواهد داشت.

اواپراتور

اواپراتور معمولاً در پوسته پایین چیلرهای جذبی قرار می گیرد. مایع مبرد در اواپراتور به لحاظ فشار پایین محفظه (خلأ نسبی) تبخیر شده و باعث کاهش درجه حرارت آب سرد تهویه درون لوله های اواپراتور می گردد. بدین صورت که مایع مبرد (آب) داخل لوله های اواپراتور پاشیده شده و بر اثر گرمای محیط تبخیر می شود، از آنجایی که تبخیر یک عمل گرماگیر است، گرمای مایع مبرد جذب می گردد. طی این فرآیند مایع مبرد (آب) با دمای حدود ۱۲ درجه سانتی گراد وارد لوله های اواپراتور شده و تا سقف ۷ درجه سانتی گراد خنک می گردد.

ابزربر (جذب کننده)

 جذب کننده معمولاً در پوسته پایینی چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفه جذب بخار مبرد تولید شده در محفظه اواپراتور را بر عهده دارد. بدین صورت که پس از فرآیند خنک کاری آب وارد شده به لوله های اواپراتور، بخار آب تولید شده توسط محلول واسطه (لیتیوم بروماید) که از طریق نازل های ویژه روی سطح لوله های ابزربر پاشیده می شود بطور دائم جذب می گردد و حرارت محلول واسط که ناشی از تبخیر آب می باشد در ناحیه ابزربر آزاد شده و به واسطه آب سرد برج جاری در لوله های ابزربر به خارج از چیلر منتقل می شود. در نتیجه این عمل از افزایش میزان دما و بخار آب و بدنبال آن شکستن وکیوم جلوگیری شده و نهایتا محلول غلظت لیتیوم بروماید رقیق شده و در انتهای نخزن پایینی جمع می گردد.

ژنراتور

 ژنراتور معمولاً در محفظه بالایی چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفه تغلیظ محلول لیتیوم بروماید رقیق و جدا سازی آب مبرد را بر عهده دارد. ژنراتور در واقع بستری برای بازگردانی غلظت محلول جاذب می باشد به این صورت که محلول واسط پس از گذر از مبدل حرارتی وارد لوله های ژنراتور شده و مجددا از طریق بخار با آب داغ گرم می شود. گرما موجب افزایش غلظت محلول جاذب می شود.

کندانسور

آخرین مرحله فرآیند خنک سازی ماده مبرد، توسط کندانسور صورت می گیرد. کندانسور معمولاً در پوسته های بالایی چیلرهای جذبی واقع شده است و وظیفه تقطیر مبرد تبخیر شده توسط ژنراتور را بر عهده دارد. بدین صورت که بخار ناشی از تبخیر مایع مبرد که توسط ژنراتور جذب شده بود وارد لوله های کندانسور شده و طی گذر از سطح لوله های کندنسور تقطیر می گردد. نهایتا آب مقطر تولید شده همراه با گرمای ناشی از عمل تقطیر وارد سینی واقع در زیر کندانسور شده و مجددا به اواپراتور باز می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست