لوازم یدکی و مصرفی

لیست قطعات یدکی و مصرفی خط تولید هوای فشرده (شامل کمپرسور اسکرو، درایر جذبی، درایر تبریدی ، کمپرسور پیستونی هوا، بلوئر، برج کربن فعال و …. )

لیست قطعات یدکی و مصرفی مولد گاز اکسیژن و مولد گاز نیتروژن (اکسیژن ساز و نیتروژن ساز )

  • مواد جاذب مورد استفاده در اکسیژن ساز و نیتروژن ساز (کربن مولکولارسیو در مولد گاز نیتروژن و زئولیت در مولد گاز اکسیژن )
  • انگل ولو  (angle valve )
  • سنسور گاز اکسیژن

لیست قطعات یدکی و مصرفی سیستم های تهویه و تبرید (چیلر تراکمی آب خنک، چیلر تراکمی هواخنک، چیلر جذبی، سیستم های تهویه)

  • انواع کمپرسور های اسکرو تبریدی و کمپرسورهای پیستونی تبریدی (کمپرسور اسکرو بیتزر Bitzer ، کمپرسور اسکرو کوپلند Copeland، کمپرسور دانفوس Danfoss، کمپرسور هنبل Hanbel)
  • روغن کمپرسور اسکرو تبریدی (روغن کمپرسور بیتزر، روغن کمپرسور کوپلند ، روغن کمپرسور دانفوس، روغن کمپرسور هنبل )
  • انواع گاز مبرد چیلر تراکمی هواخنک و چیلر تراکمی آب خنک  (گاز R134 a،  گاز  R407 c  ، گاز R 410 ، گاز R22)
  • کر درایر Core Dryer
  •  اواپراتور و کندانسور چیلر تراکمی هوا خنک و آب خنک

و تمامی قطعات و المان های استفاده شده در انواع چیلر و سیستم تهویه

فهرست