زاگرس کمپرسور ایرانیان

لوازم یدکی و مصرفی

لیست قطعات یدکی و مصرفی خط تولید هوای فشرده (شامل کمپرسور اسکرو، درایر جذبی، درایر تبریدی ، کمپرسور پیستونی هوا، بلوئر، برج کربن فعال و …. )

کمپرسور اسکرو روغنی (Oil Injected Screw Compressor)
قطعات یدکی و مصرفی پکیج بلوئر و وکیوم پمپ
سایر موارد
کمپرسور اسکرو روغنی (Oil Injected Screw Compressor)
 • واحد هواساز (ایراند کمپرسور اسکرو ساخت کمپانی روتورکمپ آلمان Rotorcomp و ارزن آلمان  Aerzen)
 • الکتروموتورکمپرسور اسکرو (الکتروموتور ساخت جمکو، موتوژن، زیمنس،ABB، WEG، VEM)
 • آنلودر کمپرسور اسکرو و مینیمم پرشر ولو
 • رادیاتور (رادیاتور هوا و روغن کمپرسور اسکرو)
 • سیستم فیلتراسیون (فیلترهوای ورودی کمپرسور اسکرو، فیلتر سپراتور کمپرسور اسکرو، مخزن سپراتور، فیلتر هوای فشرده شامل میکروفیلتر 1 میکرون، میکرو فیلتر 0.1 میکرون، میکروفیلتر 0.01 میکرون)
 • روانکار (روغن) کمپرسور اسکرو (روغن شیمیایی – روغن معدنی )
 • پنل کنترل کمپرسور اسکرو
 • تسمه و پولی کمپرسور اسکرو
 • کابینت کمپرسور اسکرو
قطعات یدکی و مصرفی پکیج بلوئر و وکیوم پمپ

هواساز بلوئر، الکتروموتور، تسمه و پولی ، سوپاپ اطمینان،  چک ولو، رینگ و بوش آب بندی و …

سایر موارد
 • قطعات یدکی و مصرفی درایر جذبی و درایر تبریدی شامل مواد جاذب (آلومینا اکتیو ، مولکولارسیو 3A، مولکولارسیو 4A، مولکولارسیو 5A، مولکولارسیو 13X)
 • برج کربن فعال و مواد جاذب آن (کربن اکتیو یا کربن فعال )

لیست قطعات یدکی و مصرفی مولد گاز اکسیژن و مولد گاز نیتروژن (اکسیژن ساز و نیتروژن ساز )

 • مواد جاذب مورد استفاده در اکسیژن ساز و نیتروژن ساز (کربن مولکولارسیو در مولد گاز نیتروژن و زئولیت در مولد گاز اکسیژن )
 • انگل ولو  (angle valve )
 • سنسور گاز اکسیژن

لیست قطعات یدکی و مصرفی سیستم های تهویه و تبرید (چیلر تراکمی آب خنک، چیلر تراکمی هواخنک، چیلر جذبی، سیستم های تهویه)

 • انواع کمپرسور های اسکرو تبریدی و کمپرسورهای پیستونی تبریدی (کمپرسور اسکرو بیتزر Bitzer ، کمپرسور اسکرو کوپلند Copeland، کمپرسور دانفوس Danfoss، کمپرسور هنبل Hanbel)
 • روغن کمپرسور اسکرو تبریدی (روغن کمپرسور بیتزر، روغن کمپرسور کوپلند ، روغن کمپرسور دانفوس، روغن کمپرسور هنبل )
 • انواع گاز مبرد چیلر تراکمی هواخنک و چیلر تراکمی آب خنک  (گاز R134 a،  گاز  R407 c  ، گاز R 410 ، گاز R22)
 • کر درایر Core Dryer
 •  اواپراتور و کندانسور چیلر تراکمی هوا خنک و آب خنک

و تمامی قطعات و المان های استفاده شده در انواع چیلر و سیستم تهویه

فهرست