کاربرد دستگاه نیتروژن ساز در صنعت نوشیدنی

در صنعت تولید نوشیدنی ها، از نیتروژن در بسته بندی نوشابه های گازدار، آب میوه ها و آب استفاده می گردد. نیتروژن با سرعت مشخص و از پیش تعیین شده به داخل بطری های تزریق می گردد و باعث افزایش فشار داخل ظرف و درنتیجه استحکام ظرف می شود.

همچنین، در نوشیدنی های گازدار، فشار گاز نیتروژن داخل بطری باعث می گردد کربن دی اکسید محلول در نوشیدنی خارج نشده و در نوشیدنی محلول بماند و از اکسید شدن نوشیدنی نیز جلوگیری می گردد.

مزایا استفاده از نیتروژن ساز (مولد گاز نیتروژن) زاگرس کمپرسور ایرانیان:

  • افزایش کیفیت و ماندگاری مواد غذایی حساس به مجاورت هوا
  • افزایش صادرات به بازارهای در فواصل طولانی
  • حفظ طراوت غذاهای بسته بندی شده و فله ای
  • حذف میکروارگانیسم ها و آلودگی ها
  • بسته بندی مطمئن و بدون خطر
  • به تعویق انداختن آسیب های ناشی از اکسیداسیون و ترشیدگی مواد غذایی
فهرست