کاربرد دستگاه نیتروژن ساز در صنعت مواد غذایی و بسته بندی آن

اکسیژن موجود در بسته بندی مواد غذایی، شرایط مساعدی را برای رشد باکتری ها فراهم آورده و عامل اصلی فساد می باشد. لذا استفاده از گاز نیتروژن در فرآورری مواد غذایی به منظور تزریق به بسته بندی و خارج کردن هوای موجود در بسته بندی به فعالان عرضه تولید مواد غذایی توصیه اکید می گردد. با تزریق نیتروژن به بسته بندی، از محتوی بسته بندی ها محافظت شده و ماندگاری مواد غذایی افزایش می یابد.

با نصب نیتروژن ساز و تولید نیتروژن در محل مصرف (on-site)، تولیدکنندگان مواد غذایی باعث افزایش ماندگاری، تازگی و طراوت محصول و عدم فساد در طولانی مدت می گردند.

تأمین نیتروژن از منابعی خارج از کارخانه، بسیار زمان بر، هزینه بر و دارای ریسک کمبود نیتروژن در مواقع نیاز و با قابلیت ایمنی پایین می باشد. روزانه تعداد شرکت هایی که برای تأمین نیتروژن اقدام به تهیه نیتروژن ساز می نمایند در حال افزایش می باشد.

چرا نیتروژن ساز زاگرس کمپرسور ایرانیان؟

پکیج های مولد گاز نیتروژن زاگرس کمپرسور ایرانیان بسیار جمع و جور بوده و صدای کمی تولید می کنند و درنتیجه مناسب نصب در بسیاری از کارخانه ها می باشند.

فهرست