سیستم تولید هوای فشرده منسجم

خط کامل تولید هوای فشرده به صورت نصب در کانتیر (Containerized solution) شامل تمامی المان های : 1-کمپرسور اسکرو هوا، 2-درایر تبریدی یا درایر جذبی، 3-مخازن، 4-سیستم فیلتراسیون، 5-پایپینگ می باشد که صرفا با اتصال پکیج به برق، هوای مورد نیاز شما با بالاترین کیفیت فشرده می گردد.

مزایا نصب در کانتینر توسط زاگرس کمپرسور ایرانیان:
  • راه اندازی بسیار سریع / Plug & Run صرفا با اتصال پکیج به برق
  • هوای آماده برای استفاده Ready use
  • قابلیت عملکرد در دماهای -5 تا 55 درجه سانتی گراد
  • کاهش بسیار محسوس فضای اشغالی small footprint compressor
  • کاهش افت فشار هوای فشرده و کاهش مصرف انرژی
  • حمل و نقل بسیار آسان
  • عملکردی بسیار آرام و بدون صدا
  • عدم نیاز به کمپرسورخانه
فهرست