خانه > خدمات > آموزش > دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان برگزار کننده دوره های آموزشی ذیل و همچنین دوره های آموزشی خاص ، متناسب با نیاز مشتریان،  در محل شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان و یا در محل سایت مشتریان گرامی میباشد.

  • دوره های آموزشی اصول کار و تعمیرات- نگهداری کمپرسورهای اسکرو هوا
  • دوره های آموزشی اصول کار و تعمیرات- نگهداری کمپرسورهای پیستونی هوا
  • دوره های آموزشی اصول کار و تعمیرات نگهداری سیستم های تولید گاز به روش PSA (اکسیژن ساز و نیتروژن ساز)
  • دوره های آموزشی اصول کار و تعمیرات نگهداری کمپرسورهای گاز (کمپرسور گاز اسکرو و کمپرسور گاز پیستونی)

فواید حضور در دوره های آموزشی :

  • ارتقا دانش فنی مهندسین و کارشناسان کشور عزیزمان
  • یادگیری بهره برداری اصولی و مهندسی از تجهیزات فوق و در نتیجه افزایش بازده عملکردی تجهیزات
  • کاهش هزینه های تحمیلی تعمیرات- نگهداری تجهیزات فوق
  • کاهش هزینه های ناشی از توقف خطوط تولید کارخانجات تا زمان رسیدن کارشناس شرکت فروشنده تجهیزات
فهرست