انواع چیلرهای جذبی

چیلرهای جذبی دارای انواع مختلفی می باشند که بر اساس فاکتورهای متفاوت تقسیم بندی می شوند.

بطور کلی چیلرهای جذبی به ۳ شکل طبقه بندی می شوند:

1- تقسیم بندی  چیلر جذبی بر اساس منبع حرارتی ژنراتور

گرمای مورد نیاز برای کارکرد چیلرهایی جذبی به طور مستقیم از گاز طبیعی یا گازوئیل تأمین می گردد. منابع غیر مستقیم گرما در چیلرهای جذبی عبارتند از آب داغ بخار پر فشار و کم فشار. بر این اساس تولید کنندگان مختلف در جهان دو نوع اصلی چیلر جذبی ارائه می نمایند که عبارتند از :

  •   چیلرهای جذبی شعله غیر مستقیم (آب گرم، آب داغ، بخار)
  •  چیلرهای جذبی شعله مستقیم

نکته: چیلرهای شعله مستقیم نسبت به سایرین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

2- تقسیم بندی چیلر جذبی بر اساس ماده مبرد و جاذب

در هر سیکل تبرید جذبی یک سیال جاذب و یک سیال مبرد وجود دارد که تقسیم بندی فوق بر این مبنا انجام شده است. بر این اساس انواع چیلرهای جذبی عبارتند از:

  •  چیلرهای جذبی لیتیوم بروماید
  •  چیلرهای جذبی آمونیاک

نکته: در سیستم آب و آمونیاک، سیال مبرد آمونیاک وسیال جاذب آب است. در سیستم لیتیوم بروماید و آب، سیال مبرد آب و سیال جاذب، محلول لیتیوم بروماید است. در حال حاضر بجز چیلرهای جذبی لیتیوم بروماید دیگر چیلرهای موجود در این طبقه کاربرد وسیعی ندارند.

اما بر حسب اجزای سیستم هم می توان تقسیم بندی های دیگری ارائه کرد مثلاً می توان سیکل های تبرید جذبی را به سیکل های تبرید یک اثره، دو اثره و سه اثره طبقه بندی کرد. امروزه سیکل های تبرید جذبی تک اثره و دو اثره در مقیاس بسیار وسیع و در اشکال متنوع ساخته می شوند و سیکل های سه اثره همچنان در دست مطالعه می باشند:

3- تقسیم بندی چیلر جذبی بر اساس چرخه تغلیظ محلول جاذب

  •  چیلرهای جذبی تک اثره لیتیوم بروماید
  •  چیلرهای جذبی دو اثره لیتیوم بروماید
  •  چیلرهای جذبی یک اثره آمونیاکی
  • چیلرهای جذبی دو اثره آمونیاکی

 نکته: از بین انواع چیلر جذبی موجود در این دسته، چیرل های دو اثره لیتیوم بروماید بیشترین کاربرد را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست