زاگرس کمپرسور ایرانیان

کمپرسور اسکرو هوا کوپل مستقیم

در کمپرسورهای اسکرو کوپل مستقیم، واحد هواساز و الکتروموتور در یک راستا و روبروی یکدیگر نصب می گردند و با دور یکسان که دور نامی یا اسمی الکتروموتور می باشد( 1500rpm یا 3000rpm ) می چرخند. (در صورت نصب گیربکس بر روی واحد هواساز، دور موتور و هواساز یکسان نخواهد بود). در این نوع اتصال گشتاور بصورت مستقیم وارد می گردد. در نتیجه نیروی جانبی به شفت ها وارد نمی شود و چرخش خالص ایجاد خواهد شد.

مزایای کمپرسور اسکرو کوپل مستقیم زاگرس کمپرسور ایرانیان:
  • طراحی و ساخت دقیق (CNC) قطعه گلدانی شکل یا Housing (رابط الکتروموتور به واحد هواساز) که نهایتا منجر به alignment یا همراستایی بسیار دقیق کوپلینگ کمپرسور می گردد.
  • صرفه جویی در مصرف انرژی به دلیل عدم اتلاف انرژی در تسمه در حالت کمپرسور کوپل تسمه ای
  • بدون لرزش و صدا
  • حفظ همراستاتی موتور و هواساز در دراز مدت
  • شاسی یکپارچه ذیل ایرند و هواساز
  • استفاده از کوپلینگ فلکسیبل Flexible
فهرست