زاگرس کمپرسور ایرانیان

کمپرسور اسکرو هوا کوپل تسمه ای

در کمپرسورهای کوپل تسمه ای، انتقال قدرت از الکتروموتور به واحد هواساز از طریق تسمه پولی صورت می پذیرد. در این روش، یک پولی سمت موتور وصل شده و پولی دیگر به ایرند متصل می گردد. پولی ها دارای شیار می باشند و تسمه با نشستن بر روی این شیار، عمل چرخش را انجام می دهد.

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان، با طراحی و ساخت دقیق این نوع از کمپرسورها و بالانس دینامیکی کلیه قطعات دوار مانند پولی ها و الکتروفن ها، کمپرسور اسکرو با بالاترین کیفیت تولید می نماید.

فهرست