زاگرس کمپرسور ایرانیان

کمپرسورهای اسکرو هوا بدون روغن

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان تولید کننده و تأمین کننده انواع کمپرسور اسکرو هوا بدون روغن می باشد.

کمپرسورهای اویل فری برای کاربردهای حساس به کیفیت هوا مانند صنایع دارویی، مواد غذایی،نساجی و ابزار دقیق، توصیه می گردند.

کمپرسورهای بدون روغن به کمپرسورهایی اطلاق می شود که در واحد هواساز آن ها روغن نبوده و لذا هوای فشرده عاری از روغن می باشد. عمده استفاده این کمپرسورها برای کاربرهای حساس است که کیفیت هوای فشرده بر فرآیند تولید و محصول نهایی بسیار تاثیر گذار می باشد. این کمپرسورها  معمولا دو مرحله ای هستند و کاربردهای زیادی در صنایع دارند از جمله:

صنایع دارویی

صنایع غذایی و بسته بندی

صنایع نساجی

تجهیزات پنوماتیک و ابزار دقیق

زاگرس کمپرسور ایرانیان تولید کننده انواع کمپرسور اسکرو هوای بدون روغن (اویل فری) بصورت تک مرحله ای و دو مرحله ای قابل استفاده در کاربردهای حساس
فهرست