ژنراتور گاز اکسیژن

چرا کپسول گاز اکسیژن خریداری کنید در حالی که می توانید گاز اکسیژن مورد نیاز خودتان را در محل مصرف تولید نمایید؟! اکسیژن سازهای زاگرس کمپرسور ایرانیان، می توانند گاز اکسیژن با خلوص و ظرفیت مورد نیاز شما را تولید نمایند. این مولدهای گاز اکسیژن با بهره گیری از تکنیک PSA برای بسیاری از کاربردهای صنعتی و بیمارستانی مناسب هستند.

اکسیژن سازهای زاگرس کمپرسور ایرانیان

هزینه عملکردی و نگهداری کم:
اکسیژن سازهای ما دارای حداقل هزینه عملکردی و نگهداری و بدون نیاز به حمل، تخلیه و شارژ کپسول اکسیژن می باشد.

تأمین گاز با قابلیت اطمینان بالا:
تولید اکسیژن به صورت پیوسته و همیشه در دسترس
بدون ریسک توقف تولید شما به دلیل نبود اکسیژن

خلوص بالا:
تامین اکسیژن با خلوص بالا برای رنج وسیعی از کاربردها به منظور تامین نیازهای شما مناسب برای انواع کاربردهای بیمارستانی و صنعتی

آماده برای مصرف:
دستگاه های اکسیژن ساز زاگرس کمپرسور ایرانیان آماده راه اندازی و استفاده می باشد. تنها کافی است هوای فشرده خشک را تأمین نمایید.

استفاده از قطعات با کیفیت:
در ساخت این ژنراتورها زئولیت، شیرآلات و قطعات با کیفیت از معتبرترین برندهای جهانی استفاده گردیده.

اکسیژن سازهای زاگرس کمپرسور ایرانیان

چرا باید برای تأمین اکسیژن مورد نیازتان، به دیگران وابسته باشید در حالی که می توانید اکسیژن مورد نیازتان را در محل مصرف خودتان تولید نمایید؟

اصول کاری اکسیژن سازهای ما بر مبنای تکنولوژی Pressure Swing Adsorption) PSA) می باشد. زئولیت داخل برج های اکسیژن ساز، مولکول های اکسیژن موجود در هوای فشرده را جدا کرده و در نتیجه اکسیژن تولید می گردد.

سیستم های PSA مناسب برای رنج وسیعی از کاربردها:

اکسیژن ساز و نیتروژن سازهای ما برای رنج وسیعی از صنایع و کاربردها طراحی و ساخته شده اند.
از جمله صنایع اصلی که اکسیژن سازها استفاده دارند:

ویژگی های دستگاه های اکسیژن ساز ما:
1%
بیشینه خلوص
1bar
بیشینه فشار خروجی
1Nm3/hour
بیشینه مقدار جریان
اکسیژن ساز – دستگاه اکسیژن ساز – پکیج اکسیژن ساز – اکسیژن ساز صنعتی – اکسیژن ساز بیمارستانی – اکسیژن ساز برای صنعت – دستگاه تولید اکسیژن – دستگاه تولید کننده اکسیژن – دستگاه تولید گاز اکسیژن – دستگاه تولید کننده گاز اکسیژن – دستگاه مولد اکسیژن – دستگاه مولد گاز اکسیژن – پکیج تولید اکسیژن – پکیج تولید کننده اکسیژن – پکیج تولید گاز اکسیژن – پکیج تولید کننده گاز اکسیژن، – پکیج مولد اکسیژن – پکیج مولد گاز اکسیژن – ژنراتور اکسیژن – ژنراتور گاز اکسیژن – ژنراتور تولید گاز اکسیژن – بهترین دستگاه اکسیژن ساز – فروش دستگاه اکسیژن ساز – قیمت دستگاه اکسیژن ساز – خط تولید گاز اکسیژن- اکسیژن ساز برای پرورش ماهی – اکسیژن ساز استخر ماهی – اکسیژن ساز پرورش آبزیان – تولید اکسیژن مایع- پکیج کامل اکسیژن ساز – خرید اکسیژن ساز – نماینده اکسیمت در ایران- اکسیژن ساز ایرانی- تولید اکسیژن به روش psa-نیتروژن ساز- دستگاه نیتروژن ساز- پکیج نیتروژن ساز- نیتروژن ساز صنعتی- نیتروژن ساز بیمارستانی- نیتروژن ساز برای صنعت- دستگاه تولید نیتروژن- دستگاه تولید کننده نیتروژن- دستگاه تولید کننده گاز نیتروژن- دستگاه تولید گاز نیتروژن- دستگاه مولد نیتروژن- دستگاه مولد گاز نیتروژن- پکیج تولید نیتروژن- پکیج تولید کننده نیتروژن- پکیج تولید گاز نیتروژن- پکیج تولید کننده گاز نیتروژن- پکیج مولد نیتروژن- پکیج مولد گاز نیتروژن- ژنراتور نیتروژن- ژنراتور گاز نیتروژن- ژنراتور تولید گاز نیتروژن- بهترین دستگاه نیتروژن ساز- قیمت دستگاه نیتروژن ساز- قیمت دستگاه تولید کننده نیتروژن- خط تولید گاز نیتروژن- فروش نیتروژن ساز- خرید نیتروژن ساز- ازت ساز – مولد نیتروژن- پکیج تولید نیتروژن به روش psa- نیتروژن ساز آزمایشگاهی- نیتروژن برش لیزری- واحد تولید نیتروژن- ژنراتور نیتروژن صنعتی مایع-هیدروژن ساز- تولید هیدروژن- دستگاه تولید هیدروژن- دستگاه تولید کننده هیدروژن- تولید گاز هیدروژن- گاز هیدروژن- مولد هیدروژن- مولد گاز هیدروژن- ژنراتور هیدروژن- ژنراتور گاز هیدروژن- قیمت هیدروژن ساز- خرید هیدروژن ساز خرید هیدروژن ساز- فروش هیدروژن ساز- خرید هیدروژن ساز- دستگاه تولید کننده گاز هیدروژن- تولید هیدروژن به روش الکترولیز
فهرست