بوستر کمپرسورهای هوا

بیشتر تجهیزات صنعتی و تجاری برای کار در فشار حدود 7 بار طراحی شده اند ولی بعضی تجهیزات نیاز به فشارهای بالاتر تا حدود 40 بار و حتی در بعضی کاربردها تا 350 بار نیاز دارند که در اینگونه مواقع استفاده از یک کمپرسور فشار قوی به لحاظ اقتصادی و فنی به صرفه نمی باشد. در اینگونه مواقع بوسترکمپرسورها، بخشی از هوای فشرده اولیه در یک کمپرسور را که تصمیم داریم به فشارهای بالاتراز فشار کمپرسور (مثلا 7 بار) برسد، دریافت می کنند و سپس فشار این بخش ازهوا را به فشارهای بالا افزایش می دهند. این روش بسیار به صرفه تر از حالتی می باشد که یک کمپرسور فشار بالا استفاده کنیم.

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان تامین کننده بوسترهای رفت و برگشتی فشار متوسط (پیستونی) برای افزایش فشار تا 45 بار و بوسترهای رفت و برگشتی فشار بالا تا حدود 350 بار می باشد.

ویژگی بوستر کمپرسورهای پیشنهادی شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان:

قطعات با کیفیت بالا و بالاترین تکنولوژی

نصب فیلتر اولیه (pre filter) به منظور هدایت هوای عاری از ذرات به بوستر

قابلیت تنظیم دستی یا اتوماتیک تسمه متصل کننده الکتروموتور و پمپ هوا

خنک کاری بسیار موثر

الکتروموتور با کیفیت بالا

ارتعاشات بسیار کم

دور پایین و در نتیجه عمر بالاتر و استهلاک کمتر

دمای خروجی پایین

سیستم روغن کاری اجباری(Forced Lubrication) و در نتیجه افزایش عمر پمپ هوا

عملکرد مطمئن در شرایط بد آب و هوایی

عملکرد مطمئن در شرایط دائم کار بودن تجهیز

فهرست