بلوئرهای گاز

بلوئرها کاربرد گسترده ای درصنایع دارند، از جمله موارد استفاده از این تجهیزات، تصفیه پسآب ها، انتقال پنوماتیکی مواد، صنعت داروسازی، صنعت مواد غذایی، صنایع مواد شیمیایی، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها می باشد.

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان تامین کننده و تولیدکننده انواع بلوئرهای جابجایی مثبت هوا، اکسیژن، گازهای خنثی، گازهای اشتعال پذیر، گازهای انفجاری، گازهای سمی، گازهای خورنده، گازهای ترکیبی، گازهای خنک کننده و گازهای فرآیندی می باشد. بلوئرهای ساخت شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان با سطح استاندارد بالا تامین کننده نیازهای مشتریان در صنایع مختلف می باشد.

پارامترهای تاثیر گذار در انتخاب بلوئر مناسب:

نوع سیال: گاز خنثی، گاز خورنده، گاز اشتعال پذیر، گاز سمی، گاز فرآیندی

ظرفیت سیال عبوری

اختلاف فشار سیال در ورودی و خروجی

ماکزیمم فشار خروجی

دمای سیال ورودی

انتقال سیال به صورت کاملا عاری از روغن یا خلاف آن

انتقال سیال در جهت عمودی یا افقی

نوع اتصال به الکتروموتور : کوپل تسمه ای یا کوپل مستقیم

فهرست